Termeni și condiții / GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Identitatea Operatorului

Asociația Dominium, cu sediul în București, sector 1, str. Ankara nr. 7, et. 1, București, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. 6144⁄ 300 ⁄ 2016 din 02.03.2016, a Judecătoriei Sectorului 2 București, codul fiscal nr. 35943367 din 12.04.2016 având contul nr. RO97RZBR0000060018568812 deschis la  Raiffeisen Bank reprezentată de Milu Stelian, cu funcția de președinte denumită in continuare „Beneficiarul”, „Producătorul” și/sau „Noi”, prelucrează date dvs. cu caracter personal, ceea ce din perspectiva legislației in materie de date cu caracter personal ne califica drept Operator de date cu caracter personal.

Scopul prezentului document este informarea dvs. specifica si lipsita de ambiguitate inca de la începutul interacțiunii noastre, cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal.

Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Sursa datelor prelucrate

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră, în calitate de invitat, artist, actor, interpret, participant sau concurent, ori de însoțitor al acestora, după caz, numit  si „Persoana vizata”, le furnizați sau rezulta din prestatia dvs. in cadrul publicatiilor, articolelor, emisiunilor, concursurilor, dezbaterilor si a altor proiecte Media desfasurate de Noi si numite in continuare Activitate media ș.a.

Datele personale sunt colectate atunci când interacționați cu noi, fie prin completarea formularelor de înscriere sau de participare, fie ni le comunicați în mod oral ori în alt mod în scris (de ex. chestionare completate anterior filmărilor, interviuri telefonice, corespondenta pe email sau orice alta modalitate, când vă înregistrați pentru a utiliza serviciile noastre, cand participați la forumuri de discuții, etc), fie le dezvăluiți in mod voluntar în cadrul colaborarii, fie sunt furnizate de un tert, cum ar fi: parteneri de afaceri, subcontractanti de servicii tehnice, de plata si de livrare, agentii de publicitate, furnizori de servicii de analiza, furnizori de servicii de cercetare de piata, cunoscuti si/sau apropiati de-ai dvs. Putem de asemenea să obţinem datele dumneavoastră cu caracter personal si din alte surse disponibile şi accesibile public. În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil.

In limitele necesare participarii dvs. la orice activitate media alaturi de Asociația Dominium putem prelucra una sau mai multe din urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume și prenume, adresă, date din cartea de identitate, precum CNP, serie si numar act de identitate, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, cetatenie, număr de telefon, adresă de e-mail, descriere personală, vârstă, data nașterii, sexul, imaginea, vocea, semnatura si alte date cu caracter personal referitoare la preferințele dumneavoastră, viata personala, profesioanala sau familiala si altele dupa caz, acestea din urma fiind prelucrate doar dacă sunt dezvăluite în mod voluntar sau rezultă din prestația dvs. în cadrul programului la care participati.

De asemenea, in legatura cu si in limitele necesare participării dumneavoastră la orice activitate media, pot fi prelucrate și date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră, cum ar fi informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală, precum si informatii referitoare la condamnari si/sau infractiuni, numai in cazurile in care: (i) datele sunt/au fost dezvaluite in mod volutar de catre dvs.;; (ii) datele sunt relevante pentru si in legatura cu participarea dvs. la activitatea media; (iii) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; (iv) procesarea datelor cu caracter personal este în interesul dumneavoastră vital; (v) datele sunt de interes public; (vi) v-ați exprimat consimțământul explicit în acest sens.

 

In cazul in care veti furniza date cu caracter personal cu privire la o alta persoana, atunci veti avea obligatia de a va asigura ca aveti dreptul sa divulgati Operatorului aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, ASOCIATIA DOMINIUM va putea colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal, asa cum se descrie in prezenta. In special, trebuie sa va asigurati ca respectiva persoana fizica are cunostinta de toate aspectele tratate in prezenta, asa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea Operatorului, modul in care poate fi contactat, scopurile in care datele sunt colectate, posibilii destinatari ai datelor cu caracter personal, drepturile pe care le are in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal si consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea realizarii Contractului).

 

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal si alte informatii comunicate sunt utilizate de Asociatie pentru înscrierea si participarea dvs.  la  Activitatea media la care ati decis in mod voluntar sa participati si care, din punct de vedere juridic, implică temeiul încheierii unui contract între participant și organizator, precum si temeiul interesului legitim al Operatorului de a verifica varsta persoanelor participante pentru a lua masurile necesare ce se impun in acest sens.

În situațiile în care temeiul prelucrării este reprezentat de transferul drepturilor cu privire la prestația dumneavoastră în cadrul activitatii (de ex. contract privind cesiunea drepturilor de autor sau Acord de filmare/participare/publicare/difuzare  si cesiune a drepturilor de autor), deci temeiul „executarii contractului” la care sunteti parte, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri permise: pentru realizarea materialelor video/audio/foto (prin aceste materiale vor fi dezvăluite publicului informații personale legate de identitatea dvs., informații legate de viața dvs., de anumite preferințe și comportamente si alte date similare, în conformitate cu obiectul Contractului), pentru apariția dumneavoastră în și/sau participarea la preselecții, selecții, înregistrări, apariții sau participări la programele audiovizuale ori la campanii de promovare a acestora, pentru difuzarea sau publicarea în orice mod a fotografiilor, înregistrărilor video, înregistrărilor audio sau înregistrărilor audiovizuale, dar  și  pentru scopuri jurnalistice si artistice.  In cazul in care am incheiat cu dumneavoastra un contract pentru participarea in activitatile noastre media , vom fi indreptatiti sa facem public materialul/programul realizat chiar daca v-ati razgandit ulterior in legatura cu participarea dumneavoastra la respectivul program.

Datorită faptului că veti sau puteti aparea într-unul dintre programele noastre media, vă rugăm să aveţi în vedere că, în măsura permisă de lege, Asociatia Dominium va putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în anumite situaţii, pe baza anumitor excepţii prevăzute de dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal în legătură cu libertatea jurnalismului, exprimarea artistică şi, în general, dreptul la liberă exprimare. Pentru anumite prelucrari realizate in scopuri jurnalistice si artistice, Operatorul isi va intemeia prelucrarea si pe temeiul indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public (temeiul prevazut de art. 6 alin. (1) lit e din Regulamentul GDPR) si/sau temeiul prelucrarii unor date care sunt/au fost facute publice în mod manifest de catre persoana vizata (temeiul prevazut de art. 9 alin. (2) lit e din Regulamentul GDPR). Totodata, in functie de caracterul sau natura unui anumit program audiovizual la care ati participat, putem, de asemenea, sa difuzam sau sa publicam in alt fel fotografiile, inregistrarile video, inregistrarile audio sau inregistrarile audiovizuale cu dumneavoastra in scopuri jurnalistice.

 

Operatorul prelucreaza date cu caracter personal si in baza interesului legitim, în situația în care dreptul la liberă exprimare, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare, prevalează asupra dreptului la imagine sau la viață privată,  cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese. Ca atare, scopurile de prelucrare in temeiul interesului legitim vizeaza: (i) furnizarea serviciilor decurgând din domeniul specific de activitate; (ii)asigurarea sigurantei si a securitatii in sediile Asociatia Dominium; (iii) ocrotirea propriilor drepturi si interese in instanta, precum si activitatea in sine, in special in legatura cu productia, publicarea si difuzarea activitatilor media  sau a altor productii media si toate operatiunile conexe acestora, respectiv: preselectia si selectia candidatilor/participantilor pentru activitatile media; verificarea informatiilor furnizate de candidatii/participantii la programele media; acordarea drepturilor patrimoniale cuvenite dupa caz, ca urmare a unei prestatii; protejarea intereselor vitale ale participantilor la programelemedia; oferirea accesului direct in vederea participarii la programele media; dezvoltarea si distribuirea de activitati media; solutionarea sesizarilor/reclamatiilor primite de ASOCIATIA DOMINIUM in legatura cu diverse programe media; pastrarea in arhiva asociatiei a tuturor materialelor audio-video/programe si a datelor cu caracter personal cuprinse in acestea in scopuri de redifuzare sau in alte scopuri comerciale.

 

Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră si ori de câte ori este necesar pentru respectarea obligațiilor legale in vigoare care ii sunt aplicabile, in special cele referitoare la: (i) verificarea identitatii dvs.; (ii) arhivarea și păstrarea documentatiei ce rezulta din desfasurarea activitatii; (iii) divulgarea datelor dvs. ca urmare a unei cereri din partea unei autoritati/institutii publice, dar si ca urmare a altor obligatii legale aplicabile Operatorului (legile aplicabile audiovizualului, contabilitatii, popriri, audit, drepturi de autor, etc).

 

În legătură cu participarea dumneavoastră la programele audiovizuale ale Operatorului, ne bazăm pe consimtământul dumneavoastră explicit pentru a vă prelucra datele cu caracter personal sensibile enumerate mai sus, pentru participarea la analize de piata/sondaje, pentru prelucrari in scopuri de marketing realizate de operator sau de societatile din grupul din care face parte Operatorul, dar si pentru comunicarea cu dvs. in scopul invitarii la alte programe si activitati media.

 

În toate situațiile, vom implementa standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 și ne vom asigura că prelucrarea datelor respectă toate cerințele legale.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din această Convenție nu afectează drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la producții și înregistrări ale programelor de televiziune sau altor producții media.

 

Dezvăluirea Datelor cu caracter personal

Numai in masura in care este/va fi necesar pentru desfasurarea activitatii si doar daca este cazul, este posibil ca Operatorul sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre (i) persoane imputernicite sau alti operatori independenti, în principal sponsori, parteneri de afaceri, consultanti externi, prestatori de servicii sau colaboratori de ai nostri catre care am externalizat servicii (societati de productie, furnizori de servicii care ofera sprijin administrativ, profesional si tehnic, agentii de publicitate), in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in scopurile permise prin prezenta, in numele nostru si doar in conformitate cu instructiunile noastre; (ii) catre instante de judecata, autoritati de reglementare si de aplicare a legii, avocati sau alte persoane, dacă se dovedeste necesar in mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, sau in scopul unui proces de solutionare a diferendelor.. In orice caz, societatea va pastra controlul asupra datelor dvs. cu caracter personal si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor dvs. cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European. Daca va fi cazul unor transferuri in afara Spatiului Economic European, Asociatia Dominium se va asigura in prealabil ca sunt intrunite condiitile prevazute de lege, aplicand garantii adecvate pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza numai pentru si in conformitate cu scopurile descrise in prezenta informare.

Perioada stocării datelor

Datele cu caracter personal vor fi pastrate atat timp cat sunt necesare in mod rezonabil in scopurile permise prin prezenta, prin contractul de cesiune a drepturilor de autor sau pana la momentul cand va retrageti consimtamantul (pentru prelucrarile realizate in baza acestuitemei) ori nu mai avem obligatia legala de a continua sa stocam datele respective. Cu toate acestea, vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie, pana la finalul perioadei de retentie relevante sau pana la solutionarea respectivelor actiuni in instanta.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la date

Sub rezerva anumitor condiții legale, persoana vizată are următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de acces (constând în dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, vom avea dreptul la rambursarea oricăror costuri necesare pe care le vom suporta); dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor (care vă permite să obțineți ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri – de exemplu, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrarea respectivă este contrară legii); dreptul la restricționarea utilizării de către noi a datelor cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când este contestată exactitatea datelor pentru o perioadă care să ne permită să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate (care vă permite să primiți datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau datele să fie transferate unui altui operator); dreptul de a obiecta (care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dumneavoastră personale în condițiile și limitele stabilite de lege).

Operatorul va asigura exercițiul tuturor drepturilor de care beneficiați. Totodata, aveti dreptul dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri; dreptul de a vă adresa justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, precum si dreptul de a fi notificat de catre Operator privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, va trebui să transmiteți un e-mail la adresa office@kidstopmodel.com sau o notificare scrisă la adresa sediului social. Este posibil să vă solicităm dovada identității pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și pentru a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea persoanei vizate și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii.

Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

 

Actualizări ale notei de informare

Cea mai recentă actualizare a acestei Note de informare a fost realizată în luna Martie 2019.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic informarea privind prelucrarea datelor, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care sunt prelucrate datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, versiunea modificată va fi aplicabila de la publicarea pe website-ul nostru www.kidstopmodel.ro sau de la aducerea acesteia la cunoștința persoanei vizate în orice altă modalitate. Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de Asociatia Dominium va rugam sa consultati si Politica noastra de confidentialitate accesand urmatorul link www.kidstopmodel.ro