Regulament Concurs

REGULAMENT

Termenii și condițiile reglementează modul în care aveți dreptul să accesați și să utilizați serviciile asociate procesului de înscriere a participanților la acest concurs, precum și procedurile după acceptarea participanților la concursul Kids Top Model România. Pentru a utiliza această procedură o vom numi “Înscriere” și dacă doriți să o accesați trebuie să citiți și să acceptați toți termenii și toate condițiile descrise în prezentul document, inclusiv politica privind datele personale. Acest formular reprezintă prima parte a contractului ce urmează a fi semnat după activitatea de inscriere.

Pentru înscriere, participantul trebuie să se încadreze între 4 – 18 ani, trebuie să trimită un book foto cu 3 fotografii din portofoliul său, să completeze cererea de înscriere în concursul Kids Top Model, sa trimită copia certificatului de naștere pentru a dovedi vârsta și a fi încadrat (încadrată) la grupa aferentă vârstei sale, si in zona geografica din care face parte și să trimită dovada plății taxei de participare în valoare de 200 lei. .

Un participant poate înscrie maxim 3 fotografii.

ART. 1. ORGANIZATORUL ÎNSCRIERII

Organizatorul “Kids Top Model ” este Asociația Dominium, cu sediul în jud. București, str. Ankara nr.7, și adresa email: OFFICE@KIDSTOPMODEL.COM denumită în continuare Organizator. Concursul Kids Top Model se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul “Regulament”. Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la înscriere. Organizatorul
își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII

Înscrierea va fi organizată și se va desfășura în perioada 10.02.2023– 10.11.2023, pe pagina oficială de internet www.kidstopmodel.com, secțiunea CONCURS – site-ul oficial al Kids Top Model.

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul Kids Top Model este destinat copiilor (fetițe și băieți)  și adolescentelor (adolescenților) cu vârsta cuprinsă între 4 – 18 ani. La înscriere are dreptul să participe orice copil (fetiță, băiat) și adolescentă sau adolescent cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani. Participarea copilului minor la această înscriere are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament din partea părintelui sau a tutorelui copilului înscris. Dreptul de participare aparține în exclusivitate persoanei care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

ART. 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A ÎNSCRIERII

Concursul se va desfășura pe 5 categorii de vârsta

  • Categoria Baby – 4-6 ani, (fete, baieți)
  • Categoria Kids – 7-9 ani, (fete, baieți)
  • Categoria Young Teens 10-12 ani, (fete, baieți)
  • Categoria Teens 13 – 14 ani (fete, baieți)
  • Categoria Models 15 – 18 ani, (fete, baieți)

Concursul se va desfașura în 3 etape independente.
I. Perioada de aplicare, 10.02.2023– 10.11.2023– reprezintă înscrierea propriu zisă a participanților la concurs la momentul completării formularului de înscriere.

II. Faza de pre – selecție a participanților se va desfășura în perioada de

10 – 15.11.2023 si se va realiza pe baza inscrierilor online urmand ca dupa realizarea acestei pre-selectii , comisia de selecție sa hotarasca lista participanților care vor merge în faza finală a concursului care se va desfasura la Bucuresti pe 26 Noiembrie 2023  si care vor fi  anuntati prin mail si/sau telefonic.

III. Faza finală a concursului Kids Top Model se va desfășura la București în data de 26 Noiembrie.  În caz de acceptare a participantului se trece la procedura de organizare în faza finală a selecției în concursul Kids Top Model.

ART. 5. MECANISMUL DE PARTICIPARE

Pentru înscriere, participantul trebuie să se încadreze între 4 – 18 ani, trebuie să trimită un book foto cu 3 fotografii din portofoliul său, să completeze cererea de înscriere în concursul Kids Top Model – Regiunea din care face parte (fișa personală a concurentului), să trimită copia certificatului de naștere (poza 5) pentru verificarea identitații,  a vârstei la care se încadreaza si a regiunii pentru care concureaza, să trimită dovada achitarii taxei de participare de 200 lei care se va plati in contul Asociației Dominium cu nr RO93RZBR0000060023781858, deschis la banca Raiffeisen Bank, cu specificarea Sponsorizare Kids Top Model și numele modelului.

Un participant poate înscrie maxim 3 fotografii.

ART. 6. TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de înscriere în concursul Kids Top Model este de 200 lei  și va trebui achitată în momentul înscrierii în contul Asociației Dominium cu nr RO93RZBR0000060023781858 deschis la banca Raiffeisen Bank, cu specificarea Sponsorizare Kids Top Model și numele modelului.

În cazul în care concurenta (concurentul) înscris în concurs, nu trece de faza de pre- selecție, taxa de participare nu se va returna.

ART. 6 ECHIPA DE SELECȚIE si PROBELE DE CONCURS

Echipa de selecție va fi formată din designeri, jurnaliști, bloggeri, persoane publice, reprezentant al organizatorului.
Președinte de Festival: Cătălin Botezatu
Fiecare concurent va prezenta în cadrul preselecției și selecției doua probe:
1. Proba costum național
2. Proba rochie/costum de seară

ART. 7 PREMII

În Finala concursului vor fi acordate pentru fiecare categorie următoarele premii:

BEST Kids Top Model – Coroana, Panglică ” Best KIDS TOP MODEL”, Trofeu, Premiu in produse avand valoare de 200 euro

Kids Top Model Locul I – Coroana, Panglică „KIDS TOP MODEL – Locul I”, Premiu in produse avand valoarea de 150 euro

Kids Top Model Locul II – Coroana, Panglica „KIDS TOP MODEL – Locul II”, Premiu in produse avand valoarea de 100 euro

Kids Model Locul III – Coroana, Panglica „KIDS TOP MODEL – Locul III”, Premiu in produse avand valoarea de 50 euro

ART. 8. DREPTURI DE AUTOR

Participantul la selecție declară în mod implicit, prin înscrierea imaginilor în concurs, că este deținătorul drepturilor de autor asupra acestora și își asumă toate consecințele legale în caz contrar. Odată cu înscrierea fotografiilor, participantul este de acord ca acestea să fie publicate în materialele legate de prezența sa în concurs. Participantul înțelege deasemenea, faptul că toate imaginile foto/video rezultate din urma prezenței sale în concursul Kids Top Model vor fi folosite în viitoarele campanii de promovare a Kids Top Model și a proiectelor asociate acestui brand.

ART. 9. REZULTATE SELECȚIE

Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare a oricărui înscris, în orice moment, dacă are suspiciuni cu privire la activitatea și expunerea publică a acestuia sub forme ce pot genera efecte negative asupra Kids Top Model.

Art. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul respectă legislația în vigoare în acest domeniu în România și Uniunea Europeană. Prin înscrierea în Kids Top Model înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că Organizatorul vă solicita dumneavoastră, în calitate de beneficiar, următoarele informații necesare pentru identificarea dumneavoastră personală:
numele și prenumele;
copie buletin/pașaport (se acceptă foto);
adresa de e-mail validă și numere de telefon.
După colectarea datelor dvs. Organizatorul – nu va înstrăina, închiria sau vinde informațiile de identificare personală a dumneavoastră către alti terți decât cei agreați de ambele părți, în scopuri de marketing și publicitate. – nu va furniza unor terți, decât cei agreați de ambele părți datele dvs. de contact fără acordul dvs, cu excepția cazurilor în care sunt solicitate de instituții ale statului legal abilitate (cu rol de control etc.) – va securiza informațiile esențiale pe care le furnizați, prin protocoale standard și tehnologii corespunzătoare.

Art. 11. UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNSCRIERE

Înțelegeți și sunteți de acord că nu aveți voie să postați, să încărcați, să transmiteți prin email sau în alt mod, în cadrul înscrierii online, următoarele tipuri de informații:
– informații ilegale, abuzive, obscene, discriminatorii, jignitoare, conspirative sau de hărțuire. – informații false despre propria dvs. identitate, incluzând, dar fără a se limita la, pseudonime sau orice alt tip de date false, greșite sau inexacte pe care le furnizați în cadrul concursului online.

– informații pe care nu aveți dreptul să le faceți publice, care au caracter secret sau confidențial sau asupra cărora nu dețineți drepturi de proprietate intelectuală.
– informații publicitare nesolicitate sau neautorizate, spam, scrisori în lanț, scheme de afaceri piramidale sau orice alt tip de solicitări. Această interdicție se referă inclusiv, fără a se limita la, folosirea înscrierii online pentru:
a) a trimite mesaje unor persoane pe care nu le cunoașteți;
b) a contacta persoane pe care nu le cunoașteți și a le trimite mesaje promoționale sau de solicitare fără permisiunea acestora;
c) a trimite mesaje către liste de distribuție sau alias-uri de grup. – informații sau materiale care conțin viruși informatici sau orice coduri, fișiere sau programe computerizate dăunătoare, menite să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționarea oricărui software, sau a oricărui echipament electronic și de telecomunicații.
Această interdicție se referă, fără a se limita la: spyware (programe pentru captarea datelor despre utilizatorul computerului infectat), adware (programe de transmitere de reclame), viruși informatici, phishing (mesaje de solicitare de informații confidențiale), spam (mesaje electronice nesolicitate), pop-up-uri sau link-uri către alte pagini de internet considerate riscante.- elemente falsificate de identificare cu scopul disimulării originii oricărei comunicări transmise prin websiteul www.kidstopmodel.com sau alte mijloace aferente acestei înscrieri online sau Organizatorului în general. – conținut care nu este destinat rubricii respective (adresa de email în locul numelui, etc) Sunteți de acord că nu aveți voie să interferați sau să întrerupeți serverele, rețeaua sau seriviciul Organizatorului aferent concursului online sau să încălcați orice reglementări, proceduri și îndrumări privind
utilizarea rețelei, legate de acest concurs.

Art. 12. ÎNCETAREA SERVICIULUI

Sunteți de acord că Organizatorul poate, în orice moment, fără notificare prealabilă, să întrerupă contul și accesul dvs. la înscrierea online, din cauze care pot fi, fără a se limita la:
(a) încălcarea de către dvs. a prevederilor prezentului Regulament și a îndrumărilor pe care le cuprinde,
(b)solicitări ale instituțiilor guvernamentale și impuneri ale legii,
(c) solicitarea dvs. expresă,
(d) probleme și aspecte tehnice neprevăzute,
Sunteți de acord că întreruperea furnizării serviciului va fi făcută la libera alegere a Organizatorului și că Organizatorul nu poate fi făcut răspunzator față de dvs. sau orice altă terță parte pentru întreruperea accesului la înscriere.

Art. 13. INFORMAȚIA FURNIZATĂ

Înțelegeți și sunteți de acord că prin postarea de materiale pe website-ul  cedați către
Organizator dreptul gratuit și irevocabil de a utiliza aceste materiale în decursul existenței serviciului. Înțelegeți că răspunderea pentru toată informația pe care o postați în cadrul inscrierii online vă revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi făcut răspunzător de nicio greșeală sau omisiune din aceste informații. Sunteți de acord să nu monitorizați sau copiați, și să nu permiteți altora să monitorizeze sau copieze paginile website- ului www.kidstopmodel.com și conținutul pe care acestea îl cuprind. Sunteți de acord să nu simulați aspectul sau funcționarea acestui website și să nu acționați pentru a perturba funcționarea sau a supraîncărca infrastructura noastră informatică, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicări nesolicitate, încercări de a obține acces neautorizat, transmitere sau activare de viruși informatici.

ART. 14. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

În cadrul înscrierii online, Organizatorul poate avea nevoie să comunice cu dvs. prin email sau telefon (vedeți capitolul Confidențialitatea datelor). Sunteți de acord să primiți mesaje email, legate de participarea dvs. la Kids Top Model sau contul dvs. din cadrul website-ului www.kidstopmodel.com pentru a asigura buna derulare a colaborării. Înțelegeți și sunteți de acord că Organizatorul poate utiliza datele dvs. de contact în scopul consultării sau informării dvs. cu privire la produsele, ofertele și promoțiile website-ului. Puteți renunța la acest privilegiu prin serviciul de dezabonare din cadrul mesajelor email primite. Organizatorul își exercită dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document în scopul de a asigura coerența și corectitudinea desfășurării concursului.
Organizatorul va afișa orice modificare a prezentului document pe website-ul concursului www.kidstopmodel.com.

ART. 15. LIMITE DE RĂSPUNDERE

Acceptând acest regulament, sunteți de acord ca Organizatorul, angajații săi, partenerii și orice alți colaboratori în derularea Kids Top Model nu sunt răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau consecințe negative directe, indirecte, ocazionale sau excepționale rezultate în urma:
a) utilizării website-ului www.Kidstopmodel.com de către dvs.;
b) accesului neautorizat sau alterării comunicării dvs. cu sau prin acest website, sau Organizatorul nu garantează că serviciile aferente înscrierii online și website-ului www.kidstopmodel.com vor fi neîntrerupte și lipsite de erori.
Orice material pe care îl descărcați sau obțineți în orice mod de pe website-ul www.kidstopmodel.com se face la libera dvs. alegere și pe propria dvs. răspundere și pe propriul risc, dvs. fiind unicul responsabil în cazul oricărei deteriorari a computerului dvs. sau pierderii de date produse în urma acestor descărcări.

ART. 16. LEGEA APLICABILĂ

Acest regulament reprezintă un acord între dvs. și Organizatorul concursului, guvernat de legislația românească în vigoare